50 Smash Hits by Diego Rivera! #6

Portrait of Natasha Zakolkowa Gelman (1943)

1 comment:

Christopher said...

viva la high class!..viva la capitalism